Certifikace o dalším vzdělávání od České advokátní komory

Advokátka JUDr. Boháčková Švábová obdržela osvědčení o dalším vzdělávání advokátů, které prokazuje, že nad povinný rámec znalostí v průběhu 3 let zvyšovala svoji další kvalifikaci pravidelným vzděláváním. Je tak zapsána do zvláštního seznamu advokátů, dostupného na oficiálních stránkách České advokátní komory zde.