V případě sporu mezi advokátem a klientem (spotřebitelem) je třeba se obrátit na subjekt pro mimosoudní řešení sporů. Tímto subjektem pro mimosoudní řešení sporů v souvislosti s poskytováním právních služeb je Česká advokátní komora. Bližší informace pro spotřebitele jsou dostupné na internetových stránkách České advokátní komory www.cak.cz v sekci Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů.