NOVÁ MONOGRAFIE – PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA PRO VĚŘITELE

Knihu je možné zakoupit v e-shopu nakladatelství.

JUDr. Jana Boháčková Švábová, Ph.D., LL.M., připravila praktickou publikaci pro věřitele.

Publikace čtenářsky atraktivním způsobem shrnuje základy právní úpravy týkající se nejen správy a vymáhání pohledávek ve velkých korporacích, ale také metody vymáhání pohledávek drobných věřitelů.

Čtivým, srozumitelným způsobem shrnuje základní informace o aktuální legislativě, včetně odkazů na nejnovější změny i soudní rozhodnutí, poskytuje odpovědi na často kladené otázky a přibližuje zkoumanou oblast pomocí praktických příkladů.

Hlavní výhodou publikace je její čtivost a přehlednost pro čtenáře, který není právníkem. Výklad obsažený v publikaci poskytuje čtenáři jasné řešení konkrétních praktických problémů.

Příspěvky ve vybraných právních monografiích

BOHÁČKOVÁ ŠVÁBOVÁ, J. Vybrané otázky z odpovědnosti za újmu způsobenou při výkonu právnické profese advokátem. In Sedláček M., Střeleček, T. a kol. Povinnost a odpovědnost v civilním právu hmotném a procesním. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2021.


HANUŠ, D., ŠVÁBOVÁ, J. Zastoupení nezletilého In Sedláček M., Střeleček, T. a kol. Zastoupení – Specifika a kontext). Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2021.


ŠVÁBOVÁ J., Postavení leasingové společnosti jako podnikatele v novém občanském zákoníku. In Hurychová K. a kol., Praha: Všehrd, 2014.