Zvyšování kvalifikace v oblasti problematiky násilí na ženách a domácího násilí

JUDr. Boháčková Švábová absolvovala kurz HELP Rady Evropy o násilí na ženách a domácím násilí, který se podrobně a komplexně věnoval zlepšení práce soudů v případech násilí na ženách a podpory přístupu obětí násilí ke spravedlnosti, zejména následujícím okruhům:

 • klíčovým pojmům v oblasti násilí na ženách a domácího násilí a rozpoznání obvyklé
  překážky přístupu obětí násilí na ženách k přístupu ke spravedlnosti;
 • využívání klíčových mezinárodních a evropských právních nástrojů, zejména Úmluvu Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí;
 • uplatňování přístupu citlivému na gender a zaměřenému na oběti v případech násilí na ženách a
  domácího násilí;
 • pochopení důležité úlohy odborníků v oblasti občanského a trestního práva při ochraně obětí
  násilí na ženách a domácího násilí a zajištění jejich přístupu ke spravedlnosti;
 • pochopení významu spolupráce a koordinace pro zajištění vyšších standardů a vyšší efektivity soudního řízení.