Zařazení do projektu Advokátů do škol a Advokátů do dětských domovů

JUDr. Boháčková Švábová byla představenstvem České advokátní komory zařazena do projektů Advokáti do škol a Advokáti do dětských domovů pro Prahu s Středočeský kraj.

Projekt Advokáti do škol (více na stránkách ČAK):

Podstatou projektu je dobrovolné zapojení advokátů do vzdělávání školáků na druhém stupni základních a třetím stupni středních škol. Do projektu Komora zařadí bezúhonné zájemce, o jejichž osobních vlastnostech, odborné úrovni a pozitivním vztahu k advokacii nemá pochybnosti. Do projektu jsou zapojeni advokáti s pedagogickými schopnostmi, kteří mají zájem předat žákům a studentům své zkušenosti a zlepšit jejich právní povědomí.

Projekt Advokáti do dětských domovů (více na stránkách ČAK):

Nový projekt „Advokáti do dětských domovů“ má formou přednášek a besed přinášet právní pomoc tam, kde je opravdu potřebná. Akce budou připravovány jak pro pracovníky, tak pro samotné děti z dětských domovů. Cílem je šířit osvětu na nejdůležitější témata, se kterými se děti v poslední fázi svého pobytu v dětských domovech a zejména krátce po jejich opuštění nejvíce setkávají. Součástí by pak měly být i motivační besedy s advokáty a zapojení do širšího spektra projektů určených na pomoc dětem z dětských domovů či lidem v podobně zranitelné pozici (např. v azylových domech).