Klienti mají ověření podpisů při přípravě dokumentace zdarma.

V ostatních případech je ověření podpisů zpoplatněno a činí 40 Kč za ověřená jednoho podpisu. Pro ověření podpisu si rezervujte termín.