Dluží Vám někdo peníze a nevíte, jak postupovat?

Dluží Vám bývalý obchodní partner, zákazník nebo bývalý partner či partnerka peníze, které Vám po právu náleží? Nejste si jisti, zda je reálné dluh vymoci a jak můžete postupovat? Pokud si nejste jisti, jak se domoci úhrady dluhu a druhá strana nereaguje nebo se pokouší pouze slibovat bez reálné úhrady, je na místě vyhledat odbornou právní pomoc.

Jakým způsobem budeme postupovat?

 • předběžné posouzení a odhad bonity Vaší pohledávky, návrh postupu vymožení,
 • zaslání předžalobní výzvy
 • návrh na zahájení řízení před soudem či rozhodcem nebo rozhodčím soudem
 • návrh na zahájení exekuce
 • zajištění přípravy notářských zápisů s přímou vykonatelností, dohod o splácení, uznání dluhu
 • uplatnění práv ze směnky
 • realizace zajištění pohledávky

Chcete pomoci s vymožením dluhu? Obraťte se na nás!

Rádi Vám s vymožením Vašich pohledávek pomůžeme a o vše potřebné se postaráme, tak aby byl celý proces pro Vás co možná nejkomfortnější.

Proč si vybrat právě nás?

 • v oblasti vymáhání pohledávek máme více než 10 let praxe při zastupování velkých finančních institucí na dennodenní bázi
 • vymáhání stovek pohledávek na úrovni předsoudního, soudního i vykonávacího (exekučního) řízení
 • zastupování před soudy České republiky všech instancí (včetně Nejvyššího, Ústavního) a také před Evropským soudním dvorem
 • zkušenosti z pozice podnikového právníka odboru vymáhání a restrukturalizace ve významné finanční instituci
 • outsourcing právních služeb v oblasti vymáhání a správy pohledávek pro příslušná vymáhací oddělení finančních institucí
 • nastavování procesů vymáhání
 • kontakty na další spolupracující odborníky (soudní exekutoři, rozhodci, notáři)