Vážené studentky, vážení studenti,

vzhledem k množícím se opakovaným telefonátům na telefonní číslo kanceláře a časté zahlcování e-mailu advokátní kanceláře Vašimi studijními požadavky, odkazuji v první řadě na univerzitní kontakty uvedené níže. V opačném případě budou Vaše telefonní kontakty blokovány. Není možné vyřizovat tyto záležitosti mimo akademickou půdu a blokovat tak chod kanceláře. Kontakty na těchto stránkách slouží výhradně klientům.

Univerzitní e-mail je dennodenně kontrolován.

Děkuji za spolupráci a ohleduplnost.

Panevropská univerzita: svabova@peuni.cz (i pro sjednávání konzultací či telefonátů přes MS Teams).

S pozdravem

JUDr. Jana Boháčková Švábová, Ph.D., LL.M., MBA