Dle povahy požadavku klienta oslovujeme odborníky na dané téma, ať již jsou to daňoví poradci, soudní znalci, notáři, exekutoři, tlumočníci či další odborníci, které vyžaduje individualita případu.

Ing. Catherine L. Oppenheimer – PR a marketing kanceláře