VYBRANÉ REFERENCE

 • Pravidelné zastupování střední realitní kanceláře v nemovitostních sporech
 • Poskytování právního poradenství velké realitní kanceláři spočívající v přípravě smluvní dokumentace, zajišťování advokátních úschov
 • Obhajoba HIV pozitivního klienta obžalovaného ze zvlášť závažného zločinu v trestním řízení
 • Zastupování HIV pozitivního klienta ve sporu s klinikou ve věci nesprávně provedeného zdravotního výkonu
 • Zastupování letecké společnosti ve sporu s klientem, který požadoval náhradu za zpožděný let
 • Obhajoba klienta v organizované trestné činnosti se způsobenou škodou 120 mil. CZK
 • Zastupování společnosti velké finanční instituce jako poskytovatele finančního leasingu během předčasného ukončení finančního leasingu budovy vyhrazené pro občerstvení na letišti a v souvislosti s inkasem dluhu vyplývajícího z tohoto ukončení. Poradenství zahrnovalo především zastupování v konkurzním řízení a poradenství při prodeji financovaných aktiv třetí straně.
 • Zastupování pojišťovny ve třech řízeních ohledně žalob o zaplacení pojistného plnění, které obsahovaly silný prvek evropského práva. Bylo nutné vyřešit interpretaci evropského nařízení u Evropského soudního dvoru v souvislosti s nařízením (EC) No 1896/2006. Zastupování klienta v nejen v ČR ale také před Evropským soudem.
 • Pravidelné zastupování velkých finančních subjektů v roli věřitelů v rámci insolvenčních řízení. Zastupování klientů v několika desítkách insolvenčních sporů vzniklých z úvěrových, finančních či korporátních závazků. Hodnota spravovaného portfolia byla více než 70 mil. EUR 
 • Pravidelné zastupování klientů v roli věřitelů v rámci soudních řízení a arbitráží vůči dlužníkům a poskytovatelům zajištění. Hodnota spravovaného portfolia byla více než 70 mil. EUR. 
 • Pravidelné zastupování finančních institucí v soudních řízeních při vymáhání pohledávek. Zastupování ve všech fázích řízení u civilních soudů a/nebo v rozhodčích řízeních až po exekuce a v případě potřeby i v trestním řízení. 
 • Poradenství českému významnému přednímu dodavateli motorových vozidel v oblasti soudních sporů a insolvence.