Stali jste se obětí trestného činu?

Víme, že Vaše situace bývá často psychicky velmi náročná, především jste-li obětí násilné kriminality či domácího násilí. Obětí trestného činu však může být také člověk, kterému byla trestným činem způsobena majetková újma. Jste-li obětí trestného činu, máte také svá práva, která chrání zákon 45/2013 Sb., o obětech trestných činů, který Vám zaručuje mimo jiné právo na odbornou právní pomoc.

V případě, že jste zvlášť zranitelnou obětí, máte nárok na právní pomoc poskytnutou zmocněncem bezplatně.

Proč právě my?

  • Máme akreditaci Ministerstva spravedlnosti České republiky a jsme zapsáni v Registru poskytovatelů pomocí obětem trestných činů (zde)
  • běžně působíme v Praze, okrese Beroun, Plzni a Středočeském kraji
  • oběti trestných činů zastupujeme po celé České republice
  • empatický, citlivý přístup

Vybrané reference

  • zastupování zvlášť zranitelné oběti – dětí (2,5 a 4 roky) v trestním řízení pro zločin týrání osoby žijící ve společném obydlí
  • zastupování oběti vyhroceného stalkingu
  • zastupování postižené oběti pro trestný čin podvodu, vydírání