Stanovení ceny závisí vždy na složitosti a komplikovanosti jednotlivého případu. Nikdy nezačínám pracovat bez informace o způsobu a výši odměny za poskytnuté právní služby.  Základní informace o cenách naleznete v Ceníku právních služeb. Je možné využít výhodných cenových balíčků nebo předem určené ceny za jednotlivé služby.