Komplexní obhajoba ve všech stádiích trestního řízení (před policejním orgánem, soudem, při výkonu trestu) a v jakémkoli procesním postavení (podezřelý, obviněný či obžalovaný). Příprava veškerých souvisejících podání – dohoda o vině a trestu, žádost o podmíněné propuštění, vyjádření k orgánům činným v trestním řízení). Obhajoba dětí a mladistvých. Obhajobu v trestním řízení poskytujeme na území celé České republiky.