JUDr. Boháčková Švábová vykazovala enormní pracovní nasazení, vedena snahou o co nekvalitnější právní poradenství. Svou práci odváděla velmi precizně. Kolegům poskytovala poradenství vždy ochotně a okamžitě a práci odváděla i za cenu zásahu do svého osobního volného času.