Zastupování před soudy ve všech fázích řízení (od podání žaloby, zastupování před soudy prvního i druhého stupně a soudů vyšších stupňů – tedy včetně Nejvyššího soudu České republiky, Nejvyššího správního soudu a Ústavního soudu) je naší stěžejní specializací.

Se zastupováním před soudy ve všech fázích máme bohaté zkušenosti. Současně posuzujeme efektivitu sporu a vhodné alternativy mimosoudního řešení (dohody, smíru). Nepovedeme Vás do nesmyslného sporu bez upozornění, o právních rizicích a možnostech budete vždy řádně poučeni a informováni. Procesní právo je naše parketa, nechte se vést…

Mnohaleté zkušenosti se správou a vymáháním pohledávek v soudních, insolvenčních a exekučních řízení pro velké finanční instituce (hodnota spravovaného portfolia více než 70 mil. EUR). Zkušenosti se zastupováním v nalézacích a vykonávacích řízeních, směnečných sporech, řízeních o dědictví. Zastupování ve sporech o náhradu škody, ochrany práva osobnosti, zdravotnického práva.