Občanské právo je odvětvím soukromého práva a zahrnuje širokou škálu právních otázek každodenního života. Zpravidla řeší otázky osobního stavu (například rozvody, svěření dětí do péče),  smluvní agendu (příprava a uzavření smlouvy, jednání s protistranou, příprava nebo úprava smluvní dokumentace), majetkové otázky (vypořádání podílového  spoluvlastnictví nebo společného jmění manželů, převod vlastnického práva k nemovitosti), dědické právo (zastupování v dědických sporech, uplatňování pohledávek, uzavírání dohod), sousedské spory, ochranu spotřebitele, náhrady škody a další otázky. Všechny tyto oblasti řešíme na denní bázi, neváhejte nás kontaktovat s nezávaznou poptávkou nebo si rezervovat nezávaznou konzultaci prostřednictvím rezervačního formuláře.