Pomůžeme Vám s vyřešením každodenních záležitostí

Potřebujete vyřešit svůj osobní stav (například rozvod, svěření dítěte do péče),  smluvní agendu (příprava a uzavření smlouvy, jednání s protistranou, příprava nebo úprava smluvní dokumentace), majetkové otázky (vypořádání podílového  spoluvlastnictví nebo společného jmění manželů, převod vlastnického práva k nemovitosti), dědické právo (zastupování v dědických sporech, uplatňování pohledávek, uzavírání dohod), sousedské spory, ochranu spotřebitele, náhrady škody a další otázky.  

 

  • komplexní právní poradenství
  • příprava právních rozborů a návrhy řešení specifických situací a příprava na legislativní změny
  • sepsání a revize smluv a dokumentů s Vašimi zákazníky
  • sepsání a revize smluv a dokumentů s Vašimi dodavateli
  • zastupování před úřady¨
  • Zastoupíme vás a uplatníme veškeré Vaše nároky v řízení o pozůstalosti, včetně dědických sporů či zastupování v průběhu celého řízení před notářem a následně soudem.
  • vymáhání pohledávek
  • příprava pracovně právní dokumentace a předpisů
  • další právní služby dle poptávky klienta

V souvislosti s aktuálně zjištěním stavem navrhujeme efektivní řešení, která jsou na míru přizpůsobena používanému obchodnímu modelu. Upravíme stávající nebo připravíme novou obchodní dokumentaci a smlouvy, aby byla všechna potenciální rizika co nejvíce ošetřena a klient nebyl zbytečně vystaven možné ztrátě finančních prostředků.

V případech, kdy se na nás již klient obrací s problémem, opět provádíme analýzu a prověření situace. Na základě vyhodnocení poté s klientem probíráme možné dopady jednotlivých řešení a připravujeme komplexní strategii, jak se s problémem vypořádat.