Děkuji, od té chvíle, kdy jsme Vám případ předali, o protistraně jsme již neslyšeli. Celá problematická věc skončila uzavřením smírné dohody zcela reflektující náš zájem.