Oblast insolvenčního práva je jednou ze stěžejních právních oblastí, v níž využíváme bohaté zkušenosti zastupováním věřitelů v rámci celého průběhu insolvenčního řízení. Právní pomoc poskytujeme rovněž dlužníkům, kteří potřebují podat návrh na zahájení insolvenčního řízení, neboť pro tyto účely disponujeme akreditací Ministerstva spravedlnosti pro přípravu insolvenčních návrhů.

Poskytované právní služby v oblasti insolvenčního práva

Pro věřitele

Komplexní právní služby pro věřitele počínaje přihláškou pohledávky včetně zastupování v insolvenčním řízení.

Pro třetí osoby

Nejste věřitelem ani dlužníkem a potřebujete právní zastoupení v insolvenčním řízení?