Spokojenost klienta a správně nastavené podmínky spolupráce jsou pro mne prioritou. Pro klienta musí být odměna za právní služby předvídatelná a smysluplná ve vztahu k požadovaným výsledkům, zatímco pro advokáta je rozhodující především časová náročnost. Nikdy nezačínám pracovat bez informování klienta o způsobu odměny.

Standardní variantou odměňování je hodinová sazba ve výši 2.000,- Kč plus DPH, tj. 2.420,- Kč včetně DPH. V rámci úvodní schůzky poskytuji 15 minut konzultace zdarma, nedohodneme-li se na odlišných podmínkách. Zbývající část odměny u vstupní konzultace činí 600 Kč plus DPH za 1 hodinu, poté účtuji 1.500,- Kč plus DPH za každou započatou hodinu. Můžete mi dokumenty a poptávku zaslat také e-mailem – orientační postup při řešení Vašeho právního problému včetně odhadu odměny Vám zašlu e-mailem do 2 pracovních dnů zdarma a Vy se poté rozhodnete, zda využijete právních služeb.

U některých služeb je možné dohodnout se dopředu na pevné ceně nebo výhodných balíčcích právních služeb. Seznam těchto služeb naleznete zde.

Odměna nezahrnuje dodatečné výdaje související s právními službami, např. soudní, správní či notářské poplatky, poštovné, odměny překladatelů či znalců a jiné výdaje účelně vynaložené v zájmu klienta. Tyto náklady nese ze zákona klient. Vynaložení těchto částek s Vámi vždy konzultuji předem.

Výše uvedený režim odměny je pro klienta v naprosté většině případů výhodnější než zákonný režim dle tzv. advokátního tarifu (vyhláška MSČR č. 177/1996 Sb.), kterou je advokát od klienta oprávněn požadovat, pokud se s ním nedohodne jinak.

Vždy usiluji o maximálně efektivní řešení Vaší záležitosti, o němž jste informováni v dostatečném předstihu.

Další způsoby odměňování

Vyjma hodinové sazby je možné odměnu dohodnout následovně:

Fixní odměna – V případech, kdy je možné na základě našich zkušeností časový rozsah požadovaných právních služeb alespoň přibližně odhadnout, jsme schopni Vám nabídnout právní služby za fixní částku, případně alespoň omezit celkovou odměnu na určité maximální částce.

Paušál – Jestliže máte alespoň přibližnou představu o rozsahu právních služeb, které budete poptávat pravidelně, je možné Vám vyjít vstříc formou tzv. paušálu. Jedná se o pravidelnou platbu, která zahrnuje určitý počet hodin právních služeb cenu podstatně nižší, než běžná hodinová sazba.

Odměna dle advokátního tarifu – Rovněž je možné se dohodnout na odměně za jednotlivý úkon právní služby dle advokátního tarifu.