Příspěvek v kolektivní monografii Povinnost a odpovědnost v civilním právu hmotném a procesním. Speciální problémy

JUDr. Jana Boháčková Švábová, Ph.D., LL.M.  připravila příspěvek Vybrané otázky z odpovědnosti za újmu způsobenou při výkonu právnické profese advokátem do prestižní kolektivní monografie autorů Povinnost a odpovědnost v civilním právu hmotnému a procesním. Speciální problémy.

Publikace je k dispozici  v obchodu Wolters Kluwer.