Monografie Průvodce věřitele je již v předprodeji

Publikace čtenářsky atraktivním způsobem shrnuje základy právní úpravy týkající se nejen správy a vymáhání pohledávek ve velkých korporacích, ale také metody vymáhání pohledávek drobných věřitelů.

Čtivým, srozumitelným způsobem shrnuje základní informace o aktuální legislativě, včetně odkazů na nejnovější změny i soudní rozhodnutí, poskytuje odpovědi na často kladené otázky a přibližuje zkoumanou oblast pomocí praktických příkladů.

Hlavní výhodou publikace je její čtivost a přehlednost pro čtenáře, který není právníkem. Výklad obsažený v publikaci poskytuje čtenáři jasné řešení konkrétních praktických problémů. 

Nové služby České správy sociálního zabezpečení (“ČSSZ”) pro OSVČ

Počínaje 26. lednem spustila ČSSZ na svém portále novou on-line službu Informace o zaplacených zálohách na důchodové pojištění OSVČ, která podnikatelům poskytne řadu informací týkající se plateb pojistného na důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti OSVČ a záloh na toto pojistné.
Výhodou služby je (po přihlášení se do portálu prostřednictvím přístupu do datové schránky) dostupnost služeb po 24 hodin, možnost ověřit platby pojistného až dva roky zpětně a stažení tzv. Inventury pohledávek, které byly dříve podnikatelům rozesílány.