JUDr. Jana Boháčková Švábová, Ph.D., LL.M., MBA vystudovala magisterský studijní program Právo a právní věda na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Na téže univerzitě následně absolvovala postgraduální studium v oboru obchodní právo, které zakončila obhájením disertační práce, získáním akademicko-vědeckého titulu doktora (Ph.D.) a doktora práv (JUDr.). V rámci své profesní dráhy absolvovala profesní programy LL.M. v oboru trestního práva procesního a MBA v oblasti start-upů a managementu.

V současné době, po bohatých zkušenostech s výkonem právní praxe ve velkých advokátních kancelářích a finančních institucích s mezinárodním přesahem, působí jako advokátka ve vlastní advokátní kanceláři se zaměřením na soukromé (obchodní, občanské) a trestní právo.

Advokátka je současně odbornou asistentkou na katedře práva Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze a působí také na katedře práva na Panevropské univerzitě v Praze. V rámci své akademické činnosti přednáší a publikuje především v oblasti občanského a obchodního práva.

Ve své praxi se i nadále zaměřuje na právní postavení věřitelů a jejich zastupování v širokém spektru právních situací včetně správy a vymáhání pohledávek. V této oblasti disponuje mnoha zkušenostmi z mezinárodního prostředí nejen jako advokátka, ale také jako podniková právnička dříve působící na odboru vymáhání a restrukturalizace ve významné finanční instituci.

Pravidelně publikuje články v odborných periodikách a účastní se konferencí, seminářů a školení. Je členkou v několika odborných společnostech se zaměřením na civilní a trestní právo.

 
JAZYKOVÉ ZNALOSTI
  • angličtina
  • francouzština
  • italština
  • ruština
 
KONTAKT

+420 725 75 33 66

 

ČLENSTVÍ
  • Jednota českých právníků
  • Česká advokátní komora
  • Česká asociace věřitelů
  • Česká kriminologická společnost
  • Společnost pro kriminalistiku
  • Česká hospodářská komora