VZDĚLÁNÍ

Jsem absolventkou magisterského studijního programu Právo a právní věda (Mgr.) na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (2010), na níž jsem následně získala dva doktoráty (JUDr., Ph.D.) v oblasti obchodního práva. Během své advokátní praxe jsem absolvovala profesní vzdělávací programy se zaměřením na trestní právo (LL.M.) a obchodní právo a startupy (MBA).

Zkušenosti z předních společností i mezinárodního prostředí

Již v roce 2018 při studiu jsem nastoupila do mezinárodní francouzské advokátní kanceláře Gide Loyrette Nouel, v níž jsem se zaměřila na právo nemovitostí a obchodní právo. Poté jsem (již jako koncipientka) přešla do české butikové advokátní kanceláře zaměřené na právní poskytování služeb podnikatelům a nemovitosti. Jako advokát jsem následně působila několik let v největší mezinárodní angloamerické advokátní kanceláři DLA Piper, kde jsem se věnovala několik let nemovitostem, regulatorice, vymáhání a zastupování před soudy a rovněž financování. V průběhu advokátní praxe jsem poskytovala právní poradenství (a nesla za něj plnou odpovědnost)  finančním institucím, přičemž hodnota spravovaného portfolia činila 70 mil. EUR. Disponuji také zkušenostmi podnikového právníka, neboť jsem pracovala na úseku vymáhání a restrukturalizace v přední finanční instituci.  Přes 10 let jsem poskytovala právní poradenství v oblasti automotive.

PROJEKTY A ZAMĚŘENÍ

V dosavadní praxi jsem se zabývala především soukromým (obchodním a občanským) právem, zastupováním podnikatelů v celé škále jejich činnosti, nemovitostmi, spornou agendou (včetně správy a vymáhání pohledávek) a trestním právem. V těchto oblastech mám za sebou řadu úspěšných projektů s hodnotou v řádu stovek milionů korun. Zkušenosti mám také s rozličnými otázkami veřejnoprávní regulace (např. finanční služby nebo zdravotnické služby) a standardní právní agendou každodenního života jednotlivce. Několik let jsem působila v oblasti automotive.

AKADEMICKÉ ZKUŠENOSTI

Udržuji si vysokou úroveň znalosti práva. Od dob magisterského studia na Právnické fakultě jsem působila jako pomocná vědecká síla na katedře obchodního práva PF UK, poté jsem na katedře  působila jako doktorand. Nyní jsem odbornou asistentkou v oblasti soukromého práva na České zemědělské univerzitě a Vysoké škole podnikání a práva. Vyučuji občanské a obchodní právo včetně souvisejících předmětů. Pravidelně publikuji v odborných periodicích a jsem autorkou monografie Postavení věřitele.

ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI

Právní služby poskytuji také v anglickém a francouzském jazyce. Mám zkušenosti ze zahraničí – pracovní pobyt v Holandsku a stáž v italské pobočce mezinárodní advokátní kanceláře v Římě na úseku soudních sporů a trestního práva.Domluvím se rovněž italsky a částečně rusky.


KONTAKT

+420 725 75 33 66