Zastupujeme klienty společnosti Malina Group

Uzavřeli jste smlouvu se společností Malina Group na dodání fotovoltaiky nebo dodání tepelného čerpadla? Je Vaše zakázka dosud nevyřízená nebo částečně zpracovaná? Zastupujeme klienty, kteří uzavřeli se společností Malina Group smlouvy.

Společnost Malina Group podala dne 05.05.2023 k Městskému soudu v Praze insolvenční návrh. Bude-li tento návrh insolvenčním soudem schválen, bude nutné řešit pohledávky za společností Malina Group cestou insolvenčního práva, konkrétně podáním insolvenční přihlášky k insolvenčnímu soudu.

Nejste si jistí, jakým způsobem vůči společnosti postupovat? Ozvěte se nám.