Účast na konferenci Josefské sympozium

Za účelem sledování nových trendů v oblasti mediace a ADR technik, se advokátka Boháčková Švábová účastnila konference Aktuální výzvy a prespektivy ADR a mediace.

Příspěvek zaměřený na využití mediačních technik ve finančních institucích naleznete v připravovaném sborníku z pořádané konference.

V naší kanceláři se dlouhodobě věnujeme také metodě collaborative law a mediačním technikám, které uplatňujeme zejména v oblasti rozvodového práva.