Příspěvek v kolektivní monografii Povinnost a odpovědnost v civilním právu hmotném a procesním. Speciální problémy

JUDr. Jana Boháčková Švábová, Ph.D., LL.M.  přispěla s příspěvkem Vybrané otázky z odpovědnosti za újmu způsobenou při
výkonu právnické profese advokátem do prestižní kolektivní monografie autorů Povinnost a odpovědnost v civilním právu hmotnému a procesním. Speciální problémy.

Publikace je již k dispozici  v obchodu Wolters Kluwer.

Povinnost a odpovědnost jsou ústředními pojmy práva vůbec a jeho trvale aktuálními výzvami. Publikace má sloužit jako otevření diskuse nad některými zvláštními problémy povinnosti a odpovědnosti, a to jak v soukromém právu, tak v civilním právu procesním. Zpracována jsou v nové perspektivě a s novými akcenty tradiční témata jako je povinnosti a odpovědnost rodičů, sousedů, vlastníků jednotky, zaměstnavatelů, členů orgánů obchodních korporací či právníků aj. V rámci části věnující se problémům civilního práva procesního jsou zpracována některá témata zaměřená na povinnost a odpovědnost procesních stran a soudu, stejně jako některé otázky odpovědnosti v insolvenčním řízení. Publikace se však snaží tematizovat aktuální problémy a hledět do budoucna; analyzuje tak otázky povinnosti a odpovědnosti spojené s online obsahem a umělou inteligencí. Adresátem textů obsažených v publikaci jsou právníci teoretizující i právníci praktikující, a to ti, kteří se zajímají o hlubší řešení problémů spojených s otázkami o povinnosti a odpovědnosti; ty jsou trvalou výzvou pro teorii a praxi.