Oddlužení. Jak podat návrh?

Podání návrhu na zahájení řízení

Pokud potřebujete podat návrh na zahájení insolvenčního řízení spojený s návrhem na povolení oddlužení, musíte využít služeb advokáta, notáře, soudního exekutora, insolvenčního správce nebo akreditované osoby, v případě, že nemáte ekonomické nebo právnické vzdělání.

Kolik stojí podání návrhu?

Zákonem stanovená odměna za sepsání a podání insolvenčního návrhu činí 4.000,- Kč plus DPH v případě oddlužení jednotlivce, v případě podání návrhu na oddlužení manželů činí odměna 6.000,- Kč plus DPH. Objednejte se na konzultaci.

Máme akreditaci od Ministerstva spravedlnosti k podávání návrhů na zahájení insolvenčního řízení spojených s návrhem na povolení oddlužení.

Jaké dokumenty potřebuji pro podání insolvenčního návrhu?

V případě, že jste se rozhodli vyřešit svoji finanční situaci prostřednictvím oddlužení, připravte si prosím následující dokumenty:

  • doklady prokazující úpadek (k prokázání úpadku fyzické osoby je nutné doložit alespoň dvě pohledávky po splatnosti 30 dní)
  • veškeré dokumenty prokazující Vaše dluhy, včetně smluv, rozsudků, výzev věřitelů nebo inkasních agentur
  • dokumenty od soudních exekutora, soudu
  • seznam Vašeho majetku
  • doklad o příjmech za posledních 12 měsíců včetně očekávaných příjmů v následujících 12 měsíců (například pracovní smlouva, dohody o provedení práce, smlouva o důchodu)

Uvedené dokumenty vezměte s sebou na úvodní schůzku v naší kanceláři anebo zašlete emailem.

Příspěvek v kolektivní monografii Povinnost a odpovědnost v civilním právu hmotném a procesním. Speciální problémy

JUDr. Jana Boháčková Švábová, Ph.D., LL.M.  připravila příspěvek Vybrané otázky z odpovědnosti za újmu způsobenou při výkonu právnické profese advokátem do prestižní kolektivní monografie autorů Povinnost a odpovědnost v civilním právu hmotnému a procesním. Speciální problémy.

Publikace je již k dispozici  v obchodu Wolters Kluwer.