Nové služby České správy sociálního zabezpečení (“ČSSZ”) pro OSVČ

Počínaje 26. lednem spustila ČSSZ na svém portále novou on-line službu Informace o zaplacených zálohách na důchodové pojištění OSVČ, která podnikatelům poskytne řadu informací týkající se plateb pojistného na důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti OSVČ a záloh na toto pojistné.
Výhodou služby je (po přihlášení se do portálu prostřednictvím přístupu do datové schránky) dostupnost služeb po 24 hodin, možnost ověřit platby pojistného až dva roky zpětně a stažení tzv. Inventury pohledávek, které byly dříve podnikatelům rozesílány.